Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
authors: Gosik R., Ptaszyńska A., Rozwałka R., Staniec B.
title: Nowe stanowiska trzech rzadko spotykanych gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) na Wyżynie Lubelskiej i Podlasiu.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 24issue: 1pages: 50-51 [407]
short citation: Gosik et al. 2005
BioMap ID: 11025

full text: Download