Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Gosik R., Łętowski J., Grądziel T.
title: Ryjkowcowate (Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) wybranych zespołów roślinnych Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 21issue: 1pages: 83-103
short citation: Gosik R. et al. 2002b
BioMap ID: 12531