Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Gosik R., Łętowski J.
title: Materiały do pozniania ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) Podlasia.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 1pages: 51-52 [336]
short citation: Gosik R. et Łętowski J. 2003
BioMap ID: 10912

full text: Download