Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Gosik R., Piotrowski W.
title: Materiały do poznania ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) południowo-wschodniej i wschodniej Polski.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 3pages: 187-189 [564]
short citation: Gosik R. et Piotrowski W. 2011
BioMap ID: 15283

full text: Download