Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Gut S.
title: Godne ochrony tereny leśne na Roztoczu
periodical: Chrońmy Przyrodę Ojczystąvol.: 13issue: 1pages: 42-45
short citation: Gut S. 1957
BioMap ID: 20287