Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1995
authors: Gutowski J.M., Krzysztofiak L.
title: Wstępna ocena wyników monitoringu ekologicznego z wykorzystaniem bezkręgowców na terenie północno-wschodniej Polski.
periodical: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria Avol.: 800pages: 193-207
short citation: Gutowski et Krzysztofiak 1995a
BioMap ID: 17083