Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2020
authors: Gwardjan M., Bidas M., Maniarski R., Przybylska J., Minkina Ł.
title: Nowe obserwacje tarańca paskowanego Dorcadion (Cribridorcadion) scopolii (Herbst, 1784) (Coleoptera, Cerambycidae) w Niecce Nidziańskiej.
periodical: Naturaliavol.: 6issue: 202pages: 150-152
short citation: Gwardjan M. et al. 2020
BioMap ID: 20805