Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 2007
authors: Huruk S., Huruk A., Bochenek W.
title: Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie Stacji Monitoringu Szymbark. Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
publisher: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce
short citation: Huruk S. et al. 2007
BioMap ID: 12218