Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
authors: Jałoszyński P., Konwerski Sz., Majewski T. [2], Miłkowski M., Ruta R., Żuk K.
title: Nowe stanowiska interesujących przekrasków (Coleoptera: Cleridae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 24issue: 4pages: 219-225
short citation: Jałoszyński P. et al. 2005d
BioMap ID: 11053

full text: Download