Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Jałoszyński P., Konwerski Sz.
title: Cassida ferruginea Goeze, 1777 i Cassida pannonica Suffrian, 1844 (Coleoptera: Chrysomelidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 1pages: 56 [303]
short citation: Jałoszyński P. et Konwerski Sz. 2002a
BioMap ID: 10859

full text: Download