Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Jałoszyński P., Konwerski Sz.
title: Nowe dane o występowaniu chrząszczy z plemienia Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 1pages: 11-17
short citation: Jałoszyński P. et Konwerski Sz. 2002b
BioMap ID: 10863

full text: Download