Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1977
author: Janowska Z.
title: Stan zdrowotny drzew - pomników przyrody na Ziemi Gdańskiej
periodical: Chrońmy Przyrodę Ojczystąvol.: 4pages: 32-38
short citation: Janowska Z. 1977
BioMap ID: 20453