Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
author: Jaskuła R.
title: Strategie pobierania i zdobywania pokarmu u chrząszczy z rodzin Cicindelidae i Carabidae.
periodical: Biuletyn Entomologicznyvol.: 2issue: 21pages: 6-12
short citation: Jaskuła R. 1999
BioMap ID: 12220