Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
authors: Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Loga B., Soszyńska-Maj A., Watała C.
title: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) kompleksu leśnego Łagiewniki k. Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Las Łagiewnicki”.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 24issue: 1-4pages: 105-115
short citation: Jaskuła R. et al. 2005a
BioMap ID: 12581