Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Jaworski T., Gryz J., Krauze-Gryz D.
title: Skrzynki lęgowe puszczyków (Strix aluco L.) jako środowisko występowania niektórych gatunków motyli (Lepidoptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 31issue: 1pages: 17-22
short citation: Jaworski et al. 2012
BioMap ID: 17278

full text: Download