Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
author: Kadej M.
title: Dane o występowaniu przedstawicieli Dermestidae (Coleoptera) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 24issue: 1pages: 21-31
short citation: Kadej M. 2005
BioMap ID: 11019

full text: Download