Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
authors: Kania J., Kadej M., Żuk K.
title: Kolekcja chrząszczy (Coleoptera) w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze
periodical: Przyroda Sudetówvol.: 8pages: 177-190
short citation: Kania J. et al. 2005
BioMap ID: 20066