Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1967
author: Kaźmierczak T.
title: Wstępne badania nad występowaniem i liczebnością bezkręgowców w lesie bukowym Fagetum carpaticum.
periodical: Studia Naturaevol.: 1pages: 139-151
short citation: Kaźmierczak 1967
BioMap ID: 3742