Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2014
authors: Konopko D., Wilga M.S.
title: Przyczynek do poznania chrząszczy Coleoptera Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 25issue: 1pages: 64-71
short citation: Konopko D. et Wilga M.S. 2014b
BioMap ID: 18189