Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D.
title: Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zadrzewień śródpolnych i pól z Tomaszkowa koło Olsztyna.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 26issue: 3pages: 153-168
short citation: Kosewska A. et al. 2007
BioMap ID: 11130

full text: Download