Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Kowalczyk J.K., Krzeptowski M., Lenkowski T., Majecki J., Marciniak B., Mastalerz M., Myślicka Z., Nadolski J., Wanat M.
title: Aktualny stan poznania entomofauny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny rzeki Rawki.
periodical: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologicavol.: 1pages: 199-216
short citation: Kowalczyk et al. 2002a
BioMap ID: 16769