Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1989
authors: Kowalczyk J.K., Watała C.
title: Materiały do znajomości biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
periodical: Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica et anthropologicavol.: 6pages: 25-37
short citation: Kowalczyk J.K. et Watała C. 1989
BioMap ID: 4218