Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1951
author: Kowalski K.
title: Znaczenie naukowe i ochrona jaskiń polskich.
periodical: Chrońmy Przyrodę Ojczystąvol.: 1951pages: 19-35
short citation: Kowalski K. 1951c
BioMap ID: 19700