Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1983
author: Majchrowicz I.
title: Zagadnienia grzybów owadobójczych na III Międzynarodowym Kolokwium Patologii Bezkręgowców w Wielkiej Brytanii, 6-10 IX 1982.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 4issue: 1-2pages: 60-63
short citation: Majchrowicz 1983
BioMap ID: 10243

full text: Download