Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998(1997)
author: Malkiewicz A.
title: Cydophora puppillaria (Hubner, 1799) (Lepidoptera: Geometridae) – nowy element śródziemnomorski w faunie Polski.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 16issue: 3-4pages: 189-194
short citation: Malkiewicz A. 1998(1997)
BioMap ID: 11173

full text: Download