Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
author: Malkiewicz A.
title: Dwa nowe dla Polski gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) z Tatr.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: 1pages: 23-28
short citation: Malkiewicz A. 1999a
BioMap ID: 10785

full text: Download