Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
author: Malkiewicz A.
title: O występowaniu Chlorodysta infuscata (Tengstróm, 1869) (Lepidoptera: Geometridae) w Białowieskim Parku Narodowym.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: 1pages: 59 [229]
short citation: Malkiewicz A. 1999b
BioMap ID: 10779

full text: Download