Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Malkiewicz A., Dobrzański X.
title: Studia nad koszówkowatymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 2. Psychini.
periodical: Przyroda Sudetówvol.: 14pages: 73-78
short citation: Malkiewicz A. et Dobrzański X. 2011
BioMap ID: 17071