Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Malkiewicz A., Kokot A.
title: Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolnośląskich i Sudetów – kontynuacja.
periodical: Przyroda Sudetów Zachodnichvol.: 6pages: 137-150
short citation: Malkiewicz A. et Kokot A. 2003
BioMap ID: 17069