Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Matuszewski Sz., Bajerlein D., Konwerski Sz., Szpila K.
title: Entomologia sądowa w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 27issue: 1pages: 49-52
short citation: Matuszewski Sz. et al. 2008b
BioMap ID: 11276

full text: Download