Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1934
author: Miedziński K.
title: Przyczynek do fauny pająków okolicy Krotoszyna w Poznańskiem.
periodical: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria B. Nauki Biologicznevol.: 7pages: 1-6
short citation: Miedziński 1934
BioMap ID: 19776