Biodiversity Map
Publications
type:
year: 2020
author: Miłkowski M.
title: Charakterystyka przyrodnicza Puszczy Kozienickiej i okolic. [W:] Chmielewski S., Łukaszewicz M., Tabor J., Kuropieska R., Kurowski M., Molęda M., Szafrański A., Iwańczuk C., Miłkowski M., Kurys C. (red.), Ptaki Puszczy Kozienickiej i terenów przyległych. Monografia przyrodnicza. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Pionki, 14-26.
short citation: Miłkowski M. 2020a
BioMap ID: 20803