Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2020
author: Miłkowski M.
title: Przekraskowate (Coleoptera: Cleridae) Puszczy Kozienickiej i okolic Radomia.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 39(3)issue: online 18Apages: 38-43
short citation: Miłkowski M. 2020b
BioMap ID: 20788