Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Miłkowski M., Piątek W., Tatur-Dytkowski J.
title: Nowe dla Puszczy Kozienickiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 27issue: 1pages: 17-22
short citation: Miłkowski M. et al. 2008a
BioMap ID: 11271

full text: Download