Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2008
authors: Mokrzycki T., Byk A., Borowski J.
title: Rzadkie i reliktowe saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) starych dębów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 27issue: 4pages: 43-56
short citation: Mokrzycki et al. 2008
BioMap ID: 10142