Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Bereś P.
title: Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy.
periodical: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślinvol.: 47issue: 1pages: 321-330
short citation: Mrówczyński M. et al. 2007
BioMap ID: 12067