Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1992
author: Nowacki J.
title: Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) rezerwatu „Parkowe” w Potoku Złotym koło Częstochowy.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 11issue: 1pages: 27-35
short citation: Nowacki J. 1992d
BioMap ID: 10455

full text: Download