Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Nowacki J., Hołowiński M.
title: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 3pages: 187 [316]
short citation: Nowacki J. et Hołowiński M. 2002
BioMap ID: 10887

full text: Download