Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1994
authors: Nowacki J., Sekuła W.
title: Xylomoia strix Mikkola, 1980 – nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 13issue: 3pages: 195-196
short citation: Nowacki J. et Sekuła W. 1994
BioMap ID: 10602

full text: Download