Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
authors: Nowacki J., Wąsala R.
title: Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Czestochowskiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 25issue: 2pages: 105-124
short citation: Nowacki J. et Wąsala R. 2006b
BioMap ID: 11078

full text: Download