Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1961
authors: Oko Z., Wójtowski F.
title: Z tymczasowych badań nad składnikami pożywienia kuropatwy, Perdix perdix (L.).
periodical: Przegląd Zoologicznyvol.: 4pages: 316-320
short citation: Oko Z. et Wójtowski F. 1961
BioMap ID: 6320