Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
authors: Pakulnicka J., Eyre M., Czachorowski S.
title: Materiały do znajomości wodnych i związanych z siedliskami wilgotnymi chrząszczy (Coleoptera) okolic Olsztyna.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 17issue: 2pages: 69-74
short citation: Pakulnicka J. et al. 1998
BioMap ID: 6410

full text: Download