Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1975
author: Pawłowski J.S.
title: Trechinae (Coleptera, Carabidae) Polski.
series: Fauna Polskivol.: 4publisher: Państ. Wydaw. Naukowe, Kraków
short citation: Pawłowski J.S. 1975
BioMap ID: 12294