Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1994
authors: Piekarska-Boniecka H., Sawoniewicz J.
title: Przyczynek do poznania Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujących w basenie dolnym Biebrzy.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 13issue: 1pages: 41-53
short citation: Piekarska-Boniecka H. et Sawoniewicz J. 1994
BioMap ID: 10565

full text: Download