Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002(2001)
author: Piotrowski W.
title: Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodziny Meloidae (Coleoptera) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 20issue: 3-4pages: 175-176 [286]
short citation: Piotrowski W. 2002(2001)
BioMap ID: 11246

full text: Download