Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2014
authors: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T.
title: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) z kolekcji dr. Bolesława Burakowskiego zebrane podczas wyprawy entomologicznej do Rumunii.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 33issue: 2pages: 126-138
short citation: Plewa et al. 2014a
BioMap ID: 20854