Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 2011
authors: Plewa R., Jaworski T.
title: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie na przykładzie Nadleśnictwa Polanów. Trzecie Dni Różnorodności Biologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warcińsko-Polanowskie. Wydawnictwo Ekwita, Gdańsk, 3: 11-20.
short citation: Plewa R. et Jaworski T. 2011
BioMap ID: 15257