Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1971
authors: Prószyński J., Staręga W.
title: Część XXXIII. Pająki – Aranei.
series: Katalog Fauny Polskivol.: 16publisher: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
short citation: Prószyński J. et Staręga W. 1971
BioMap ID: 19460