Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 1987
authors: Radwan S., Zwolski W., Kowalczyk Cz., Kowalik W.
title: Wpływ górnictwa na chemizm wód powierzchniowych na terenie LZW. Ekologiczno-gospodarcze problemy rozwoju górnictwa Lubelskiego Zagłębia Węglowego – materiały konferencyjne.
publisher: Lublin
short citation: Radwan et al. 1987
BioMap ID: 11714