Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2001(2000)
authors: Rizun W.B., Riedl T.
title: Nowe dane o występowaniu trzech gatunków Carabidae (Coleoptera) w północnej Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 19issue: 3-4pages: 194 [265]
short citation: Rizun W.B. et Riedl T. 2001(2000)
BioMap ID: 11209

full text: Download